Tawaran Kursus DPLI LPBS j-QAF 2013

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru (IPG), KPM. Continue reading

Advertisements

Bagaimana Nak Jadi Guru?

Photobucket

KURSUS PRAPERKHIDMATAN

Kursus praperkhidmatan merupakan program yang menyediakan latihan untuk guru-guru praperkhidmatan sekolah rendah dan menengah. Program ini dijalankan di institut-institut pendidikan guru seluruh Malaysia. Kelayakan asas dan tempoh pengajian ditentukan mengikut kursus yang ditawarkan. Di antara kursus yang ditawarkan ialah:

i.      Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Program KPLI ini ditawarkan kepada pemohon yang memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya yang berminat dan berkelayakan untuk menjadi guru di sekolah rendah mengikut bidang yang ditawarkan. Kursus 1 tahun ini ditawarkan bagi pengambilan Februari dan Julai pada setiap tahun. Unjuran pengambilan pelatih bagi program ini adalah berdasarkan keperluan guru semasa dan contoh bidang program yang ditawarkan adalah seperti berikut ;

§  Bahasa Melayu

§   Bahasa Inggeris

§   Bahasa Cina

§   Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan)

§   Bahasa Tamil

§   Bahasa Tamil (Sekolah Kebangsaan)

§   Matematik

§   Pendidikan Islam

§   Sains

§   Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

§   Pendidikan Seni Visual

§   Kemahiran Hidup

§   Pendidikan Jasmani

§   Bimbingan

§   Pemulihan

§   Pengajian Sosial

§   Pendidikan Muzik

ii.    Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) :

Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah, kecuali bidang Pengajian Bahasa Inggeris (TESL) ditawarkan bagi keperluan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Bahasa Arab
 • Sains
 • Matematik
 • Pengajian Sosial
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Pendidikan Prasekolah
 • Pendidikan Muzik
 • Pemulihan
 • Bimbingan
 • Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran/ Pendengaran/  Penglihatan)

iii. Program Kembar Praperkhidmatan B.Ed. (TESL) antara Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) dengan Institusi-institusi Dalam dan Luar Negara :

Kursus ini ditawarkan kepada pemohon lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris dan dianugerahkan Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua.

iv. Program Kembar Bahasa Perancis atau Bachelor of Arts Degree in Sciences of Languages and Information Specializing in Teaching French As A Foreign Language

Kursus yang menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Linguistik ini ditawarkan kepada pemohon lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk mengajar matapelajaran Bahasa  Perancis di sekolah. Kursus ini menggunakan kurikulum yang telah dipersetujui bersama dengan University of Poitiers, Perancis.

v. Program Kembar Bahasa Jerman atau Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman Dengan Pendidikan

Kursus yang menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda Linguistik ini ditawarkan kepada pemohon lepasan SPM yang berkelayakan dan berminat untuk mengajar matapelajaran Bahasa Jerman di sekolah.

vi. Program Penghantaran Pelajar-Pelajar Cemerlang ke Luar Negara:

Program latihan perguruan ini ditawarkan kepada calon lepasan SPM yang mencapai keputusan cemerlang dalam SPM dan berminat untuk mangajar dalam matapelajaran mengikut bidang kursus yang ditawarkan. Struktur pengajian adalah selama 6 Tahun iaitu 1 ½  – 2 tahun dalam Kursus Persediaan, 3 tahun dalam Ijazah Pertama di universiti luar negara dan 1 tahun Kursus Perguruan Lepasan Ijazah di Institut Pendidikan Guru. Kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti berikut;

§   Bachelor of Science (Honours) – Physics

§   Bachelor of Science (Honours) – Mathematics

§   Bachelor of Science (Honours) – Biology

§   Bachelor of Science (Honours) – Chemistry

§   Bachelor of Science (Honours) – Clinical Speech Therapy

§   Bachelor of Science (Honours) – Occupational Health Therapy

§   Bachelor of Science (Honours) – Audiology

§   Bachelor of Science (Honours) – Clinical Psychology

SYARAT DAN KELAYAKAN KURSU-KURSUS PERGURUAN LEPASAN SPM

Calon hendaklah memenuhi syarat-syarat dan kelayakan asas seperti berikut:

a)        Warganegara Malaysia.

b)        Umur tidak melebihi 20 tahun iaitu lahir selepas 1 Julai pada masa iklan dikeluarkan.

c)        Mempunyai kelayakan akademik dengan mendapat sekurang-kurangnya 
enam kepujian
di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk mata pelajaran berikut :

·   Bahasa Melayu

·   Bahasa Inggeris

·   Sejarah

·   Matematik atau Matematik Tambahan

·   Biologi atau Fizik atau Kimia atau

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal atau Pengajian Kejuruteraan Awam atau Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik atau  Teknologi Kejuruteraan atau Lukisan Kejuruteraan atau Sains atau Sains Tambahan; dan

·    Satu  mata pelajaran yang lain

d)      Memenuhi syarat  dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-Panduan Permohonan).

e)    Bagi mengikuti Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar Negara (PPC), calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya, 7A termasuk mata pelajaran pada para 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 dan dua mata pelajaran lain di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Calon yang mencapai gred 3B atau lebih baik dalam matapelajaran Bahasa Inggeris GCE O Level di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau mencapai sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) akan diberi keutamaan.

f)     Program Kembar Bahasa Peranchis ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis Bahasa Perancis serta memiliki sijil kelayakan Bahasa Peranchis sekurang-kurangnya Delf 1. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama 4 semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang lulus Kursus Persediaandengan jayanya akan ditawarkan bagi mengikuti Program Kembar Bahasa Perancis selama 6-7 semester di Perancis.  Pada tahun empat (4) calon akan menyambung berkursus di IPGM.

g)      Program Kembar Bahasa Jerman ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis dalam Bahasa Jerman. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama dua tahun di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang lulus kedua-dua Kursus Persediaan dengan jayanya akan ditawarkan mengikuti Program Kembar Bahasa Jerman di universiti tempatan selama 6 semester (Tahun 1, 2 dan 3) dan di IPGM selama 2 semester (Tahun 4).

h)      Untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama 3 semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai prasyarat. Hanya calon yang lulus Kursus Persediaan dengan jayanya akan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama 8 semester di IPGM/ IPTA.  Calon yang menamatkan program ini dengan jayanya akan dianugerahi Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian/ B. Ed. (TESL).

i)      Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temu duga.

j)    Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada  kedudukan pencapaian merit skor akademik, prestasi dalam temu duga dan juga keputusan ujian sahsiah. Keutamaan akan diberi kepada calon yang aktif di dalam aktiviti kokurikulum.

k)    Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menawar program atau bidang pengajian bukan pilihan danmenempatkan calon yang berjaya di mana-mana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) atau di mana-mana universiti yang ditetapkan.

l)       Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan temu duga dan juga tawaran ke IPGM/ Kolej yang ditetapkan.Tiada surat menyurat dikeluarkan untuk panggilan temu duga. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temu duga adalah tanggungan calon sendiri.Surat tawaran rasmi bagi calon yang berjaya akan diserahkan di IPGM/ Kolej yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia setelah calon melapor diri pada hari pendaftaran.

SYARAT DAN KELAYAKAN KURSUS KPLI

a.    Warganegara Malaysia

b.    Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Jun 2009 iaitu  lahir selepas 1 Jun 1974.

c.    Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) / Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)  tempatan atau luar negara.

d.    Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan.

e.    Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) atau lulus kertas khas Bahasa Melayu di peringkat universiti/ IPTA tempatan yang diiktiraf. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM boleh menggantikan kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V).

f.     Bagi memohon  Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah, calon hendaklah memiliki ijazah sama ada dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan.

g.    Calon hendaklah sihat tubuh badan dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.

h.    Calon yang berjaya dan ditawarkan kursus mestilah menunjukkan ijazah (skrol) semasa pendaftaran di Institut Pendidikan Guru Malaysia.

i.    Calon yang masih lagi terikat dengan kontrak perkhidmatan agensi kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah atau Kursus Dalam Cuti tidak layak memohon.

CARA MEMOHON

i.  Calon dikehendaki merujuk e-Panduan Permohonan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL seperti berikut: http://www.moe.gov.my

Permohonan boleh dibuat secara Aplikasi Dalam Talian (on-line) sahaja.

ii.    Permohonan Dalam Talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja). Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor  PIN ini.

iii.   Calon dibenarkan mengemukakan satu permohonan sahaja.

iv.  Calon diminta mengisi DUA pilihan kursus sahaja mengikut keutamaan daripada mana-mana senarai kursus yang ditawarkan.

v.   Gunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
vi.   Maklumat yang tidak lengkap, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
vii.  Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada internet dan dibawa bersama semasa ujian.
viii.  Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada internet. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan  makluman secara bersurat  kepada calon.
ix.  Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa surat pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.

IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru Malaysia adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

Sumber : http://www.moe.gov.my/index.php?id=93

Jika dapat surat panggilan temuduga Guru atau KPLSPM untuk PISMP, apa yang perlu dibuat? Pertama sekali kena buat persediaan untuk menghadapi INSAK. Jika nak beli INSAK e-learning boleh dapatkan kat sini pakej latihan INSAK dan juga TIP temuduga.

Jika calon DPLI / KPLI / DPLI j-QAF, perlu menghadiri tapisan pertama UJIAN MTeST. Jika lulus akan dipanggil ke tapisan kedua temuduga individu dan kumpulan pula. Biasanya berpuluh ribu calon gagal tapisan pertama dan kedua ini. So, saya cadangkan calon dapatkan Pakej MTeSt/MEdSI dan Panduan Temuduga. KLIK SINI

Tawaran Kerja dan Biasiswa Guru

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon-calon Ijazah Pertama (Pendidikan) di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ambilan Nov/Dis 2010 dan ambilan Sept 2011 untuk mendapatkan Biasiswa Perguruan Persekutuan di bawah KPM.
Syarat-Syarat Permohonan

1.
Calon mestilah Warganegara Malaysia;

2.
Umur calon tidak melebihi 25 tahun pada 1 Januari 2012;

3.
Calon memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melayakkan lantikan ke perkhidmatan awam termasuk kepujian dalam Bahasa Melayu dan Ujian Lisan pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

4.
Calon telah menerima surat tawaran kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam bagi mengikuti Program Ijazah Pertama dalam bidang Pendidikan kemasukan November / Disember 2010 / 2011 atau semester 1 2011 / 2012;

5.
Calon perlu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.5 ke atas bagi keputusan peperiksaan semester terkiniuntuk memohon;

6.
Calon yang berkelayakan sahaja akan dipanggil untuk menduduki Ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK). Calon yang lulus INSAK akan dipanggil untuk temuduga; (Kalau nak latihtubi INSAK klik sini)

7.
Calon yang berjaya ditawarkan biasiswa KPM perlu melepaskan tajaan sedia ada;

8.
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan tidak layak memohon.

Senarai bidang/kursus pengajian yang ditaja adalah seperti berikut:
BIL
BIDANG
KURSUS
1
BAHASA ARAB
PENDIDIKAN BAHASA ARAB
2
BAHASA CINA
PENDIDIKAN BAHASA CINA
3
BAHASA TAMIL
PENDIDIKAN BAHASA TAMIL

PENDIDIKAN SEJARAH
PENDIDIKAN SEJARAH

JASMANI & KESIHATAN
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI

LITERASI KOMPUTER
PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGATURCARAAN KOMPUTER
PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGATURCARAAN KOMPUTER)
9
KEMAHIRAN HIDUP
PENDIDIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA
PENDIDIKAN SAINS PERTANIAN
PENDIDIKAN PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN
10
PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN KHAS
11
VOKASIONAL
AMALAN BENGKEL DAN MESIN (PENDIDIKAN)
KIMPALAN (PENDIDIKAN)
AUTOMOTIF (PENDIDIKAN)
PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA (PENDIDIKAN)

Permohonan
Permohonan dibuat secara atas talian / online melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di URL http://apps.moe.gov.my/ijazah1/
Tawaran dibuka mulai 2 April 2012 dan tarikh tutup permohonan adalah pada 30 April 2012.
_____________________________
Urusan Penajaan Kewangan Pelajar
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Malaya

Semakan Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan

Kepada pegawai-pegawai kerajaan yang telah menduduki Penilaian Tahap Kecekapan Ogos 2009 lepas boleh menyemak keputusan PTK melalui talian online berikut:

http://www.kompetensi.jpa.gov.my

Perhatian:

– Semakan  keputusan PTK melalui portal JPA hanyalah untuk

keputusan PTK pegawai perkhimatan Gunasama di bawah Ketua Pengarah Perkhimatan Awam (KPPA) iaitu klasifikasi perkhimatan

M, N, F, J, W dan S sahaja.

– Bagi pegawai lain yang bukan perkhidmatan Gunasama di bawah

KPPA semakan keputusan PTK boleh dibuat melalui Ketua Jabatan

masing-masing.

Bagi para guru anda boleh menyemak keputusan anda di talian online berikut:

http://www.mpm.edu.my/ptk/loginfrm.aspx

atau melalui SMS taip PTK <No. KP baru> dan hantar ke 39003

Kepada yang berjaya Tahniah dan yang belum mencapai sasaran,

jangan berputus asa. Usaha lagi di siri akan datang. Kalau dah rezeki

takkan ke mana.

Cara Memohon Jawatan Kerajaan

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
(SEPANJANG MASA)

—————————————-

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Permohonan Online (SPA8i) yang disediakan di sebelah kiri laman http://www.spa.gov.my

Permohonan boleh dibuat sepanjang masa sama ada melalui Portal SPA atau Portal JobsMalaysia. Walaubagaimanapun permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya satu (1) kategori borang yang bersesuaian dengan kelulusan anda dan bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum5 jawatan.

Sila mohon jawatan mengikut kelayakan akademik anda.

Lihat Jawatan Yang Ditawarkan

Ijazah/Sarjana/PHD
Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai ijazah, sarjana atau PHD. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

Diploma/STP/STPM/HSC
Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai diploma, STP, STPM atau HSC. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

SPM/SPM(V)/SPMV/Sijil
Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan SPM, SPM(V) atau sijil. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

PMR/SRP
Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai kelayakan PMR atau SRP. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

Kelayakan Bakat
Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai bakat tertentu. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

Latihan Separa Perubatan
Memaparkan senarai latihan yang boleh dipohon oleh calon yang berminat untuk mengikuti latihan separa perubatan. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan.

Semoga bermanfaat!

Panduan Memohon KPLSPM

PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
AMBILAN SETIAP JANUARI DAN JULAI1 PENGENALAN

Profesion perguruan merupakan satu profesion yang dinamik dan penting didalam pembangunan bangsa dan negara. Ianya sentiasa berubah tetapi tetap segar mengikut kehendak masa dan semasa bagi menjamin keperluan negara dalam mendidik dan membina rakyat Malaysia yang berjiwa kental dan mantap serta berilmu bagi membina masyarakat yang dapat menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara Malaysia.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia adalah agensi yang bertanggungjawab mengendalikan program latihan keguruan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Kurikulum latihan keguruan digubal bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketrampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, mahir berfikir dan cekap teknologi


2 PROGRAM YANG DITAWARKAN

Bahagian Pendidikan Guru mengendalikan beberapa program latihan keguruan praperkhidmatan untuk calon lepas SPM seperti tersebut dibawah :


A. Program Penghantaran Pelajar Cemerlang ke Universiti Terkemuka Luar Negara. 

A1. Program latihan keguruan praperkhidmatan ini menawarkan bidang seperti berikut : 

Bachelor of Science (Honours) – Mathematics 

Bachelor of Science (Honours) – Physics

Bachelor of Science (Honours) – Chemistry

Bachelor of Science (Honours) – Biology

Bachelor of Science (Honours) – Clinical Speech Therapy

Bachelor of Science (Honours) – Occupational Health Therapy

Bachelor of Science (Honours) – Audiology

Bachelor of Science (Honours) – Clinical Psychology


Program ini dikhususkan untuk melahirkan guru-guru bagi sekolah menengah dalam mata pelajaran berikut :


Matematik

Fizik 

Kimia 

Biologi 

Pendidikan Khas (Clinical Speech Therapy, Occupational Health Therapy, Audiology, Clinical Psychology) Calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 7A termasuklah mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik atau Matematik Tambahan, Biologi atau Kimia atau Fizik atau Pengajian Kejuruteraan Awam atau Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik atau Pengajian Kejuruteraan Mekanikal atau Teknologi Kejuruteraan atau Lukisan Kejuruteraan dan dua mata pelajaran yang lain di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. 

Calon yang mencapai gred 3B atau lebih baik dalam matapelajaran Bahasa Inggeris GCE O Level di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau mencapai sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) akan diberi keutamaan. 

Calon perlu mengikuti kursus persediaan selama 2 – 4 semester di institusi pengajian/ kolej terpilih yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam negara. 

Calon yang lulus dengan jayanya di peringkat Kursus Persediaan akan ditawarkan untuk mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda/ Ijazah pertama di universiti terkemuka luar negara seperti United Kingdom, Australia atau New Zealand, selama 6 – 7 semester. 

Selepas tamat pengajian di peringkat ijazah pertama, calon dikehendaki mengikuti Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) di Institusi Pendidikan Guru Malaysia yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam negara selama 2 semester. 

A2. Institusi yang mengendalikan Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik, Fizik, Kimia, Biologi dan Pendidikan Khas) : 

a. International Education Centre (INTEC), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Seksyen 17, Shah Alam, Selangor. 
b. Institut Kajian Liberal (IKAL), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Kajang, Selangor. 
c. Kolej Yayasan United Engineers Malaysia (UEM), Lembah Beringin, Tanjung Malim, Perak. 

Program Penghantaran Pelajar Cemerlang ke universiti terkemuka di luar negara. 
Aktiviti Tempat Tempoh semester 
Pengajian Persediaan Kolej Persediaan KPM 2 – 4 semester (mengikut kolej pengajian) 
Pengajian Ijazah Pertama (Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Pendidikan Khas) Universiti Terkemuka Luar Negara (UK, Aust atau NZ) 6 – 7 semester (mengikut universiti pengajian) 
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Institusi Pendidikan Guru Malaysia akan ditetapkan oleh KPM 2 semester B. Program Kembar Bahasa Perancis (PKBP). 

B1. Program latihan keguruan praperkhidmatan ini menawarkan bidang seperti berikut : 
Bachelor of Arts Degree in Sciences of Languages and Information Specializing in Teaching French as a Foreign Language 

Program latihan keguruan praperkhidmatan ini dikhususkan untuk melatih guru-guru bagi sekolah menengah untuk mata pelajaran Bahasa Perancis. 

Program ini terbuka hanya kepada calon-calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis dalam bahasa Perancis. Calon hendaklah telah menduduki ujian kompetensi bahasa Perancis dan memiliki DELF 1. 

Calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 4A termasuklah mata pelajaran Bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya B3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik atau Matematik Tambahan, Biologi atau Kimia atau Fizik atau Sains atau Sains Tambahan atau satu mata pelajaran teknikal di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. 

Calon perlu mengikuti kursus persediaan selama 4 semester di institusi pengajian/kolej terpilih yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam negara. 

Calon yang lulus dengan jayanya di peringkat kursus persediaan akan ditawarkan untuk mengikuti program kembar Kursus Ijazah Sarjana Muda/ Ijazah pertama di universiti terkemuka negara Perancis, selama 6 semester. 

Selepas tamat pengajian di peringkat ijazah pertama, calon dikehendaki mengikuti Kursus Diploma Pendidikan di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam negara selama 2 semester. 

Program Kembar Bahasa Perancis. 
Aktiviti Tempat Tempoh semester 
Pengajian Persediaan Institut/ Kolej Pengajian yang ditetapkan oleh KPM 2 semester 
Pengajian Ijazah Pertama 
(Bahasa Perancis) Universiti Terkemuka Negara Perancis 6 semester 
Kursus Diploma Perguruan Institusi akan ditetapkan oleh KPM 2 semester
C. Program Kembar Bahasa Jerman (PKBJ). 

C1. Program latihan keguruan praperkhidmatan ini menawarkan bidang seperti berikut : 
Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Dengan Pendidikan (Kepujian) – Bahasa Jerman Program latihan keguruan praperkhidmatan ini dikhususkan untuk melatih guru-guru bagi sekolah menengah untuk mata pelajaran Bahasa Jerman. 

Program ini terbuka hanya kepada calon-calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis dalam bahasa Jerman. 

Calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 4A termasuklah mata pelajaran Bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya B3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik atau Matematik Tambahan, Biologi atau Kimia atau Fizik atau Sains atau Sains Tambahan atau satu mata pelajaran teknikal di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. 

Calon perlu mengikuti Kursus Persediaan selama dua tahun di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 

Calon yang lulus dengan jayanya di kedua-dua peringkat kursus persediaan akan ditawarkan untuk mengikuti program kembar Ijazah Sarjana Muda/ Ijazah pertama dalam bahasa Jerman di institut pengajian tinggi tempatan selama tiga tahun (tahun 1, 2 dan 3) dan di Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM) selama satu tahun (tahun 4). 

Program Kembar Bahasa Jerman. 
Aktiviti Tempat Tempoh semester 
Pengajian Persediaan 1 Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan 4 semester 
Pengajian Ijazah Pertama Universiti Tempatan Dalam Negara 6 semester 
Kursus Perguruan Lepas Ijazah Institut Pendidikan Guru Malaysia yang ditetapkan 2 semester D. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). 

D1. Program latihan keguruan praperkhidmatan ini menawarkan bidang seperti berikut : 
Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 
Program latihan keguruan praperkhidmatan ini dikhususkan untuk melahirkan guru-guru terlatih dalam pelbagai bidang bagi keperluan sekolah rendah kecuali bidang Pengajian Bahasa Inggeris (TESL) ditawarkan bagi keperluan di sekolah rendah dan sekolah menengah dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia 

Calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya enam kepujian termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik atau Matematik Tambahan, Biologi atau Kimia atau Fizik atau Sains atau Sains Tambahan atau satu mata pelajaran teknikal, Sejarah dan satu mata pelajaran yang lain di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. 

Calon-calon yang terpilih, dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Calon-calon yang lulus kursus persediaan dengan jayanya akan ditawarkan untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah pertama selama lapan semester di Institut Pendidikan Guru Malaysia/ Institut Pengajian Tinggi Awam yang ditetapkan. 

Kementerian Pelajaran Malaysia boleh membuat penempatan semula calon-calon ke bidang pengajian yang lain, yang lebih sesuai mengikut keputusan peperiksaan calon di IPGM setelah tamat kursus persediaan. 

Calon yang menamatkan program ini dengan jayanya akan dianugerahi dengan Ijazah Sarjana Muda Perguruan/Bachelor in Education (TESL). 

Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut : 

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. 

Bahasa Inggeris (TESL) Pendidikan Rendah.

Bahasa Inggeris (TESL) Pendidikan Menengah.

Bahasa Cina Pendidikan Rendah.

Bahasa Tamil Pendidikan Rendah.

Pengajian Islam Pendidikan Rendah.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah.

Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah.

Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah.

Pendidikan Khas Pendidikan Rendah.

Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah.

Sains Pendidikan Rendah.

Matematik Pendidikan Rendah.

Sumber : http://www.moe.gov.my/jpkhas&#8230;

Pemohon dinasihatkan sentiasa mengunjungi laman di atas untuk mengikuti perkembangan terbaru. Biasanya dalam dua bulan sebelum ambilan… atau klik link ini (saya akan aktifkan bila tiba masanya Insya Allah) untuk isi borang online.

Sementara tu apa kata ceburkan diri dalam perniagaan internet. Dah ramai yang berjaya malah yang baru lepas SPM pun ada. Cuba klik banner di bawah kot-kot ada yang sesuai:

modelbisnes

Panduan Temuduga

temudugaMusim temuduga ni ramai juga rakan-rakan yang tertanya-tanya tentang panduan temuduga. Bagaimana nak hadapi, apa soalan yang akan dihadapi dan sebagainya. Tertanya-tanya hingga menambahkan stress. Dah lama tak bincang hal ini. Saya pernah hadir taklimat tentang ini oleh seorang pegawai atasan berkaitan temuduga kerajaan, KPLI, KPLSPM dan SPP. Tak menjadi rahsia pun cuma ramai tak tahu. Antara perkara yang menjadi penilaian ialah:

1. Cara penyampaian dan komunikasi (20 markah). Mesti jelas dan baik. Semasa menjawab tu. Hati2 faktor2 psikologi yang negatif jangan buat. Seperti goyang2 kaki (ketar2) dan tergaru2 ini menunjukkan anda tidak yakin. Sambil cakap jangan ‘up kerusi’. Ketika sesi berlangsung  jangan belek2 pen, fail atau buku. Sewaktu bercakap pandang penemuduga.

2. Sahsiah dan penampilan. Pakaian perlu kemas dan nampak disiplin dan sivik. Kalau lelaki seluar, kasut dan stokin hitam. Baju kemeja tangan panjang  putih. Bertali leher plain. Kalau boleh pakai ‘blazer’ hitam. Perempuan jangan pakai seksi dan terlalu berfesyen. Kasut tumit tinggi jangan pakai. Kalau ada ‘blazer’ pakai ajer. Pakaian biar macam orang dah kerja kerajaan. Tanya2 la.  Waktu temuduga beg jangan letak atas riba letak di sebelah kerusi. Sijil2 perlu susun ikut sususan yang di minta, letak dalam fail jangan biar berterabur. Kalau tak tau susunan tanya orang yang tahu.

Masuk bagi salam. Beri salam dan berjabat tangan dengan yang sama jantina. Duduk dengan tenang. Senyum dan ceria selalu. Jawab semua soalan dengan yakin walaupun tak tahu dan salah. Sebab keyakinan yang dinilai.  (Bahagian ni 20 markah).

3 Pengetahuan dalam bidang yang dipohon atau Ihktisas (30 Markah). Mesti tunjukkan yang terbaik. Jangan tersalah bidang ketika memohon. Biasanya kalau bidang tak sesuai memang payah nak lepas bahagian ni.

4. Dan pengetahuan am. (30 Markah)

Itulah dia 100% markah. Banyak lagi perkara yang perlu diberi penekanan dah tak ingat . Itu asasnya aje saya dapat kongsi kali ni. Harap ada la sesiapa nak tambah sila beri komen.

Jika nak banyak lagi info dengan isu-isu terkini dan trend terkini temuduga sila dapatkan PAKEJ PANDUAN TEMUDUGA, MEdSI dan MTeST.